Αποστολή και Αξιολόγηση Χειρογράφων

Μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά τις προτάσεις σας, σε απλή εκτύπωση, στη διεύθυνση των εκδόσεων (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 76, 16777, Ελληνικό). Η υποβολή έργων γίνεται μόνο ταχυδρομικά και όχι ηλεκτρονικά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της καταγραφής και του αριθμού πρωτοκόλλου.
Θα σας παρακαλούσαμε το έργο να συνοδεύεται από στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό, καθώς και από σύντομη περίληψη/παρουσίαση της πρότασης. Με την αποστολή του έργου σας, αυτομάτως συναινείτε στην παροχή των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.
Το χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση της πρότασης είναι έξι μήνες για τα βιβλία ενηλίκων και τρεις μήνες για τα παιδικά βιβλία. Εντός αυτού του διαστήματος, ή με την παρέλευσή του, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία των εκδόσεων (210 9638790), προκειμένου να πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του έργου σας. Ο εκδοτικός οίκος δεν γνωστοποιεί το σκεπτικό της αρνητικής απάντησης και επικοινωνεί με τον αποστολέα μόνο σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης.
Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, τα χειρόγραφα-προτάσεις δεν επιστρέφονται, καθώς καταστρέφονται από τον εκδοτικό οίκο, μαζί με προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.