Βιβλίο εν-δράσει & εν-τάξει

Ορισμένες ιδέες που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για δημιουργική αξιοποίηση των βιβλίων στη σχολική τάξη